Alle virksomheder bør omfavne bæredygtighed

Bæredygtighed bliver mere vigtigt for alle virksomheder på tværs af alle brancher. Data fra BCG/MIT viser, at 62% af ledere mener, at det er nødvendigt at have en bæredygtighedsstrategi for at være konkurrencedygtig i dag, og yderligere 22% forudsiger, at de vil have en strategi i fremtiden.

Forventningerne til virksomhedernes ansvar stiger og transparens bliver mere udbredt. Derfor erkender virksomhederne behovet for at handle på bæredygtighed. Det kommer blandet andet til udtryk gennem bæredygtighedsstrategier som:

 • Nike og Adidas har begge optrappet: Nike har fokuseret på at reducere spild og minimere deres “fodaftryk”, mens Adidas har skabt en grønnere forsyningskæde, målrettet specifikke spørgsmål omkring farvning og reduceret brugen af plastik.
 • Unilever og Nestlé har begge påtaget sig større forpligtelser; Unilever navnligt inden for områder som økologisk palmeolie og organisationens overordnede process for behandling af affald og ressourceforbrug. Nestlé på områder som produkternes livscyklus, klima samt effektiv udnyttelse og afledning af vand.
 • Walmart, IKEA og H&M har opnået en mere bæredygtig detailhandel i vid udstrækning gennem samarbejder på tværs af deres forsyningskæder, der reducerer spild, øger ressourceproduktiviteten og optimerer materialeforbruget. De har også taget skridt mod at forbedre de lokale arbejdsforhold for leverandører fra emerging markets.
 • Pepsi og Coca-Cola har begge udviklet ambitiøse dagsordener, såsom stigende fokus på vand genopfyldning.
 • Biopharma Biogen og Novo Nordisk har begge arbejdet med energieffektivitet, affaldsreduktion, og andre økologiske foranstaltninger. De har også fokuseret på social indvirkning via initiativer inden for sundhed og sikkerhed.
 • Inden for finansielle tjenesteydelser ser vi, hvordan banker som ANZ og Westpac i Australien støtter lokalsamfund via bæredygtige initiativer og ved at indtænke bæredygtighed i deres forretningsprocesser og kultur.
 • Bilproducenter som BMW og Toyota har gjort fremskridt vedrørende energieffektivitet og reduktion af forureningen, for ikke at nævne Tesla, som en outsider, der virkelig udfordrer branchens samlede “fodaftryk”.Disse virksomheder er alle engagerede i bæredygtighed for en stor dels vedkommende gennem åbenhed og ved at takle væsentlige forhold.

 

Nogle praktiske anbefalinger

Ligesom med overordnede strategier findes der ingen “rigtig løsning” på bæredygtighed. Den bedste løsning afhænger den enkelte virksomheds ambitioner og indsats. Her er nogle nyttige tiltag, som alle ledelsesteams kan overveje for at forbedre praksis for bæredygtighed.

 1. Strategi og bæredygtighed: Ledelsen er nødt til at sikre, at virksomhedens strategi og indsats for bæredygtighed er justeret. Ofte ser vi divergens, hvilket gør initiativer for bæredygtighed skrøbelige. Ofte mangler der reel vilje og prioritering.
 2. Overholdelse først, derefter konkurrencefordel: Virksomheder er først og fremmest nødt til at tage fat på overholdelse, som ofte vedrører reglerne i affaldshåndtering, forurening og energieffektivitet samt menneskerettigheder og ansvar for arbejdskraft. Compliance er også et spørgsmål, der vedrører investorerne. Seneste BCG / MIT data viser, at investorerne i stigende grad er bevidste om risiko forbundet med bæredygtighed. Hele 44% af investorerne siger, at de vil afstå fra at involvere sig i selskaber med dårlig bæredygtighed.
 3. Fra reaktiv til proaktiv: Mange af nutidens førende virksomheder inden for bæredygtighed, som Nike, Coca-Cola, Telenor, IKEA, Siemens og Nestlé har optrappet i høj grad som følge af en krise. Ved at anerkende virkningen af ​​bæredygtighed i en krise, har disse selskaber alle udviklet mere proaktive strategier for bæredygtighed.
 4. Kvantificere, herunder business case: Alle virksomheder kæmper med at kvantificere afkastet af deres investeringers bæredygtighed. Med hensyn til konkurrencemæssige fordele, er virksomhederne nødt til at linke bæredygtighed til en business case.
 5. Accepter transparens: Transparens er en forudsætning for at vurdere og forbedre praksis for bæredygtighed. Du kan ikke bedømme uden transparens, så simpelt er det. Gennemsigtighed bygger på ideen om et åbent miljø i virksomheden og åbent miljø ud mod samfundet. Den eneste måde for virksomheder at opnå gennemsigtighed er gennem åben kommunikation med alle de vigtigste interessenter bygget i høj grad på oplysninger, klarhed og nøjagtighed – samt en åbenhed over for at anerkende fejl og forbedre praksis.
 6. Engager bestyrelsen: Hele 86% af respondenterne i en nylig undersøgelse af MIT / BCG er enige om, at bestyrelserne bør spille en aktiv og stærk rolle i bæredygtighed. Men kun 42% mener, at deres bestyrelser i realiteten gør dette. Bestyrelser er ofte kritiske over for samarbejde med de vigtigste interessenter såsom NGO’er, regeringer og internationale organisationer.
 7. Engager virksomhedens økosystem: Vi ser, at samarbejde er afgørende for effektiv praksis for bæredygtighed, især til at løse kriser og i udformningen af bredere løsninger. MIT / BCG data viser, at 67% af virksomhedslederne ser bæredygtighed som et område, hvor samarbejde er nødvendigt for at lykkes.
 8. Endelig – og vigtigst – engager hele organisationen: Et godt eksempel er Nespresso, som reagerer på debatten om bæredygtighed af deres kapsler og har indlejret bæredygtighed i DNA’et af alle dele af sin virksomhed. Nespressos formål er knyttet til den såkaldte “Positive Cup” kampagne. Bæredygtighed overvejes i hver beslutning foretaget på Nespresso.

Bæredygtighed er en stor udfordring, der rækker ud over de enkelte virksomheder og vi ser at flere og flere organisationer “are stepping up”, for bæredygtighed er en megatrend, der ikke vil gå væk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *